VYKONÁVAME AJ:

  • Čistenie nádrží na PHM
  • Revízie a tlakové skúšky nádrží na PHM podľa normy: 75 3415
  • Kontrolu a montáž plavákových zariadení proti prepleniu nádrží na PHM – plavákový ovládač E218
  • Predaj náhradných dielov
  • Predaj nadzemných nádrží NDN